Østerbye

Østerbye slægten

 

Min slægtsforskning og de udarbejdede aneoversigter tager udgangspunkt i mine sønner Morten og Mikkel Plannthin. Jeg har derfor primært eftersøgt deres aner. Jeg har dog udvidet dette med min svoger Carsten Østerbye og dermed aner i forhold til hans børn Mads Christian Østerbye, Hanne Marie Østerbye og Laura Emilie Østerbye.

 

Anledningen til dette var, at jeg udarbejdede en slægtsbog til Carsten til hans 60 års fødselsdag i 2003. Jeg har samlet disse oplysninger i en slægtsbog for slægten Østerbye.

 

Jeg skylder i den forbindelse en stor tak til Jan Løve Østerbye for bidrag til denne del af min slægtsforskning. Der kan findes flere oplysninger om slægten Østerbye via hans hjemmeside på adressen www.arosleo.dk.

 

 

Slægtsbogen for slægten Østerbye er placeret i en mappe sammen med andre slægtsbøger, der ikke er offentligt tilgængelige. Skriv til mig, hvis du er interesseret i slægtsbogen og forklar din begrundelse (relation til slægten).

 

På Jan Løve Østerbyes hjemmeside findes et flot dokument om Slægten Østerbye fra Assens.

Carsten Østerbye

Slægtsnavnet Østerbye

 

Familienavnet Østerbye kan føres tilbage til Assens til omkring 1700. Fra Assens spredte familien sig i 1800-tallet til Odense og Nyborg og senere videre til andre egne i Danmark, aktuelt til København i forhold til mine aneoversigter.

 

Navnet Østerbye stammer givetvis fra stedet Østerbye (Østerbyegård) i Holevad sogn, der ligger 5-6 km NØ for Assens. Antagelig er flere personer herfra flyttet til Assens i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Ved indflytningen til byen har de, som så mange andre tilflyttere, fået påhæftet navnet på det sted, hvorfra de kom, dvs. Østerbye.

 

Ved studier af den ældste del af familien skal man endvidere være opmærksom på, at det ikke var usædvanligt, at en mand “overtog” hustruens efternavn. Dette er aktuelt tilfældet i forhold til denne slægt, idet den mandlige slægtslinie fra Carsten Ditlev Østerbye kan føres tilbage til Anders Rasmussen Østerbye (1767-1806), der havde antaget navnet Østerbye fra sin mor Sophie Kristine Hansdatter Østerbye.

 

 

Johan Jacob Østerbyes erindringsbog

 

I forbindelse med efterforskningen af oplysninger om familien Østerbye har jeg fået kontakt med Jan Løve Østerbye via Internettet. Han har bidraget på flere punkter med oplysninger til denne aneoversigt.

 

Fra Jan Løve Østerbye har jeg fået kopi af Johan Jacob Østerbye´s Erindringsbog med senere tilføjelser. Jan Løve Østerbye har 1998 fået kopi af erindringsbogen fra Anne Due Østerbye, der var gift Hestnes og boede i Egernsund i Norge.

 

Erindringsbogen blev påbegyndt 3. november 1815 — dagen før Johan Jacob Østerbye forlod Assens for at bosætte sig i Nyborg. Han skrev i den anledning følgende i sin lille erindringsbog: Den 4de November forlod jeg min Fødeby, mine afdøde Forældres uforglemmelige Hvilested, mine kjære Søskende, Familie og saamange gode Ungdomsvenner, for at modtage Kondition som Fuldmægtig paa Postcontoret i Nyborg hos Cancellieraad og Postmester Sakner.

 

Erindringsbogen er senere blevet videreført af Johan Jacob Østerbye´s søn Jens Andreas Østerbye og igen af hans søn Harald Emil Østerbye. En afskrift af bogen kan læses her.

 

De svenske postmestre

 

Blandt Carsten Ditlev Østerbyes aner optræder Johan Jacob Gløerfelt og hans far Thomas Gløerfelt, der begge var kgl svensk postillon i Assens. Bag dette gemmer der sig en historie om de svenske postmestre i Assens. Jan Løve Østerbye har skrevet om dette og givet mig lov til at anvende hans note om dette - læs den her.

© Ole Thyge Plannthin