Slægtsforskning

Slægtsforskning


Jeg har i min slægtsforskning taget udgangspunkt i mine børn Morten Plannthin og Mikkel Plannthin, der således er probanter i mine slægtsoversigter. Jeg har fulgt deres aner i de 4 grene svarende til deres bedsteforældre. Oversigter for de første generationer fremgår af anerlister i forhold til min kone Lis Garde Christensen og mig selv Ole Thyge Plannthin.


Jeg har endvidere fulgt anerækker i forhold til Mortens børn og mine børnebørn Sille Sommer Plannthin, Johannes Sommer Plannthin og Christiane Søgård Plannthin og i forhold til Mikkels kone og min svigerdatter Pernille Plannthin (født Jensen).


Anerækkerne i forhold til Sille og Johannes omfatter 2 grene i forhold til deres morfar Hans Peder Christensen og deres mormor Merete Elisabeth Sommer.

Anerækkerne i forhold til Christiane omfatter 2 grene i forhold til deres morfar Steen Otto Hansen og hendes mor Agnete Søgård Jørgensen.

Anerækkerne i forhold til Pernille omfatter 2 grene i forhold til hendes far Per Børge Jensen og hendes mor Connie Agnes Jensen.

Jeg har desuden udarbejdet en aneoversigt i forhold til min svoger Carsten Ditlev Østerbye.

Jeg har foretaget en registrering af Sommer slægter på Bornholm i forbindelse med Sille og Johannes Sommer Plannthins Sommerslægt fra Povlsker.

Andre registreringer og undersøgelser beskrives som projekter.Registrering af slægtsdata


Jeg starte med at udforske mine aner før det var almindeligt at anvende computere til understøttelse af arbejdet med at registrere data om aner. Der var ganske vist nogle af de mere erfarne slægtsforskere, der på samme tid etablerede foreningen DIS Danmark som et forum der i henhold til vedtægterne skulle understøtte anvendelse af databehandling  i slægts-, personal- og lokalhistorie og udbrede kendskab til informationsteknologien som værktøj for slægts- og lokalhistorikeren. Jeg var ganske vist meget erfaren mht. anvendelse af edb, men havde på det tidspunkt ikke mod på at bruge det til slægtsforskning.


Jeg startede derfor helt primitivt med registrering af oplysninger på datablade. Jeg begyndte hurtigt at anvende tekstbehandling som støtte til dette og som et værktøj til udarbejdelse af de første slægtsbøger. I slutningen af 1990'erne blev dette dog for besværligt, så jeg konsulterede DIS Danmark for at finde råd om valg af program.

 

Jeg valgte Brothers Keeper, der blev beskrevet som et af de bedste programmer. Det var endvidere shareware, så det var ikke nødvendigt med en større investering for at komme i gang. Det har vist sig, at det var et rigtig godt valg. Jeg startede dengang med version 5 af programmet. Det er senere kommet i en version 6 og nu senest i version 7. Jeg er fortsat meget tilfreds med programmet. Det fremstår ganske vist lidt gammeldags i brugergrænsefladen i forhold til nogle af de nyere programmer, men det passer jo ganske godt til mig selv som pensionist. Jeg har derfor ingen planer om at skifte til et andet program.

Slægtsforskning ved computeren 2006

Offentliggørelse af slægtsdata


En væsentlig målsætning med min hjemmeside har fra starten i 2006 været at offentliggøre slægtsdata på Internettet, så jeg via dette  kunne få kontakt til andre slægtsforskere og dermed udveksle data. Det er siden starten blevet demonstreret for mig, at målsætningen er blevet indfriet, hjemmesiden har skabt kontakt til mange slægtsforskere.Jeg anvendte fra starten et system betegnet ged2html udarbejdet af Eugene W. Stark. Det har fungeret godt, men jeg har alligevel fra efteråret 2014 valgt at skifte til programmet The Next Generation - betegnet TNG. Det indeholder en meget lang række at funktioner, og det er relativt nemt at tilpasse brugergrænsefladen.


Den primære registrering og vedligeholdelse af oplysninger sker i Brother's Keeper på min lokale computer.

Herfra uploades data med jævne mellemrum til anebasen i TNG databasen.

Projekter


Denne del af hjemmesiden indeholder en beskrivelse af aktuelle og planlagte projekter om slægtsforskning, som jeg arbejder med. Formålet med dette er at skabe rammer for information til og eventuel dialog med andre slægtsforskere, der kan være interesseret i eller kan bidrage til projekterne.


Dette omfatter følgende projekter:


Slægten Garde.

Slægten Garde indgår som en central del af slægten, Agnete Gardes aner på sværdsiden.

En væsentlig kilde til oplysninger om denne slægt findes i samlingen "Danske Patriciske Slægter" fra 1891. En opdatering af dette er udarbejdet af Dansk historisk Håndbogsforlag. I dette projekt søges disse oplysninger formidlet til andre slægtsforskere.

Slægten Brødsgaard.

Slægten Brødsgaard indgår i som aner til Agnete Gardes mormor Anna Marie Brødsgaard (1861-1887).

En væsentlig kilde til oplysninger om denne slægt findes i Slægtsgårdsarkivet. I dette projekt søges disse oplysninger formidlet til andre slægtsforskere.