Fortrolighed

Fortrolighed (persondatalov)

 

Adgangen til personoplysninger i offentlige registre er fastlagt i arkivloven. Der er ikke entydige regler, jf. Rigsarkivets vejledning om adgangsfrister. Disse regler gælder ikke for private og dermed heller ikke for offentliggørelse af oplysninger på Internettet i forbindelse med slægtsforskning.

 

Behandlingen af oplysninger i forbindelse med slægtsforskning må som udgangspunt kun finde sted, hvis reglerne i persondataloven overholdes. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om dette, der kan læses på datatilsynets hjenneside.

 

Adgangen til mine registreringer i Anebasen skal derfor overholde persondatalovens regler.

Det er Datatilsynets opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ganske ufølsomme (banale) oplysninger såsom navne, fødsels og dødsår kan offentliggøres på Internettet.

 

Jeg har valgt at være mere restriktiv mht. adgangen til personoplysninger, idet Anebasen kan indeholde yderligere oplysninger om personer registreret som noter eller afskrifter fra registre mv. For nulevende anføres derfor udelukkende navn uden yderligere oplysninger. En bruger kan anmode om at få adgang til alle oplysninger via en brugerregistrering. Adgangen til Anebasen er i så fald beskyttet med brugernavn/password. Nulevende omfatter personer uden registreret dødsdato samt personer født for mere end 100 år siden.

© Ole Thyge Plannthin