Sommer

Sommer slægt


Slægtsnavnet Sommer er siden middelalderen anvendt som folkeligt tilnavn overalt i Danmark. Der er flere danske slægter med dette navn og i 1971 var der 1423 personer i Danmark med efternavnet Sommer i henhold til oversigt over Danske efternavne (Lademan 1984). Dette er ændret markant siden, idet en søgning i Danmarks Statistiks navnebase viser, at der i 2005 var 2000 personer med efternavnet Sommer.


Den bornholmske Slægt Sommer har sin oprindelse på sydøstlandet, hvor den kan følges tilbage til midten af 1600-tallet. Blandt borgerne i Nexø, der anno 1670 indsendte et andragende til en kgl. Kommission på øen, findes blandt andet Peder Sommer som underskriver. Han er vistnok søn af Hans Sommer og broder til Mogens Hansen Sommer. Dette fremgår af slægtsoversigten "Den bornholmske slægt Sommer gennem 300 år" udarbejdet af Arkitekt K. Thorsen (Hovedbiblioteket i Rønne).


Mogens Hansen Sommer er stamfader til de slægtslinier, der er omfattet af mine undersøgelse. Han blev født 1647 og døde 1695 i Povlsker, hvor han var sognedegn og ejer af 33. selvejergård, Sommergård.


Mogens Hansen Sommer var gift med en datter af Jep Pedersen, der nævnes 1662 og 1689 i forbindelse med henholdsvis 33. selvejergård, Sommergård og 31. selvejergård, Jomfrugård i Povlsker. Denne svigerfar til Mogens Hansen Sommer havde et bomærke, der findes i et dokument i Rigsarkivet. Dette er anført således.


Under redaktion.