Plannthin
Nils Nilsson Plannthin (1847-1921)

Plannthin slægt

 

Slægtsnavnet Plannthin er selvfølgelig helt centralt i slægten, idet jeg er født og døbt med dette efternavn - jf. oplysninger om mig på siden "Om mig".

 

Navnet Plannthin forekommer første gang i slægten i forbindelse med min oldefar Nils Nilsson Plannthin, der var snedkermester i Lund. Navnet kan herfra følges frem til vores børn Morten og Mikkel Plannthin og børnebørn.

 

Hvis man søger i et leksikon kan man finde oplysninger om den belgiske bogtrykker Christophe Plantin (1520-1589). Hans hus i Antwerpen eksisterer dag som Museum Plantin-Moretus. Det er absolut et besøg værd, men han har ingen relation til Plannthin slægten i Danmark.

 

Nils Alfred Plannthin og Olivia Emilie Rylander.

(farfar og farmor)

Soldaternavn

 

Slægtsnavnet Plannthin er med stor sandsynlighed et såkaldt soldaternavn. Soldaternavne forekommer i Sverige, hvor udskrivningen af soldater til hæren skete fra landsogne, idet der for hvert sogn var opstillet en antal "roder". Hver rode svarede til en fast plads i regimentet. Et regiment kunne nemt komme til at omfatte et stort antal soldater med navnene Nilsson, Svenson, osv. Man anvendte derfor i stedet et navn knyttet til den enkelte rode, så officererne nemmere kunne huske navnene — f.eks. Fogel til rode 23 i Västmanlands Regemente. Da Anders Jansson i oktober 1824 antages i denne rode får han således soldaternavnet Anders Fogel.

 

Soldaternavne er i et vist omfang blevet anvendt af tidligere soldater efter hjemsendelsen fra hæren.

Antagelsen om, at Plannthin er et soldaternavn understøttes af en samtale med provst Plannthin fra Lund. Jeg kontaktede ham telefonisk for at høre, om han havde kendskab til slægtsnavnet Plannthin. Han kunne oplyse, at han havde "arvet" navnet Plannthin fra en bedstefar, der havde antaget det som et soldaternavn. Det betyder, at Plannthin har været anvendt som soldaternavn i et af de skånske regimenter. Det er dog trods søgning endnu ikke lykkedes for mig at finde det pågældende regiment og derigennem bekræfte antagelsen om Plannthin som soldaternavn i min egen slægt.

 

Johanna Charlotta Lundgren

Navnet Plannthin forekommer som nævnt første gang i forbindelse med Nils Nilsson Plannthin, der blev født 1847 i Stångby og døbt som Nils Nilsson. Han flytter 1869 til Lund, hvor han bliver indskrevet i husforhörslängden som Nils Nilsson Plannthin. Det er derfor nærliggende at antage, at han har været soldat med soldaternavnet Nils Plannthin og har tillagt sig navnet, da han flyttede til en større by, hvor der var mange med navnet Nils Nilsson.

 

Nils Nilsson Plannthin blev gift med Johanna Charlotta Lundgren og de boede i mange år i den centrale del af Malmö. De fik 9 børn. Den ældste søn Nils Alfred Plannthin bragte navnet til København, hvor han blev gift med Olivia Emilie Rylander, der ligeledes var af svensk afstamning. De fik 9 børn. Alle i Danmark med efternavnet Plannthin er enten direkte efterkommere af Nils Alfred Plannthin eller har på en anden måde til navnet som ægtefælle eller adoptivbarn. I Danmark findes endvidere en lille slægt med navnet Plannthien, der ligeledes er efterkommere efter Nils Alfred Plannthin, men de har fået deres efternavn ved en stavefejl i en kirkebog.

 

I Sverige er navnet mere almindeligt stavet på samme måde som det danske slægtsnavn Plannthin eller Plantin. De bor spredt over det meste af Sverige.

 

 

© Ole Thyge Plannthin