Anebasen - Ole Thyge Plannthin

Kirkebog Ljusnarsberg Församling, Örebro Län, SverigeKildeoplysninger