Anebasen - Ole Thyge Plannthin

Kirkebog Kroppa Församling, Värmlands Län, SverigeKildeoplysninger