Anebasen - Ole Thyge Plannthin

Kirkebog Fryksände Församling, Värmlands Län, SverigeKildeoplysninger