Anebasen - Ole Thyge Plannthin

Kirkebog Filipstad Församling, Värmlands Län, SverigeKildeoplysninger